KNMI en de energietransitie = KNMI and the energy transition

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
De Bilt : KNMI
2017

1 p.
Infographic
Door de overstap naar duurzame energie wordt de samenleving afh ankelijker van het
weer, nu en in de toekomst. Bij de transitie naar een groene economie helpt het KNMI
met gedetailleerde metingen, verwachtingen, klimaatscenario’s en onderzoek.
KNMIAUT2017