Klimaatneutrale en circulaire sluizen [factsheet]

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
RWS
04-2022

Van de 137 sluizen die Rijkswaterstaat in beheer heeft, zijn er 52 vóór 2040 aan vervanging toe. 37 sluizen bereiken hun einde levensduur, voor 15 wordt capaciteitsuitbreiding of nieuwbouw verwacht. In deze factsheet wordt beschreven op welke manier de circulaire ontwerpprincipes - preventie, waardebehoud en waardecreatie – kunnen worden toegepast bij deze grote opgave. Ook worden voorbeelden en tips gegeven van maatregelen die bijdragen aan klimaatneutrale sluizen.

Factsheet
2 p.