Keurmerken en duurzame ontwikkeling : advies van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden : Advies keurmerken en duurzame ontwikkeling

Minister van VROM, SER (Ned.)
SER
2004

De grote hoeveelheid keurmerken op het terrein van onder meer milieu, dierenwelzijn kan tot verwarring leiden. Transparantie en openheid zijn daarom gewenst. De SER staat dan ook positief tegenover het streven van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de ministeries van VROM, EZ en LNV een database te ontwikkelen met informatie over de belangrijkste aspecten van keurmerken. Deze algemeen toegankelijke database moet bijvoorbeeld aangeven of de keurmerkcriteria zijn opgesteld door producent en consument tezamen en of er toezicht is op de naleving hiervan.

fig.
ISBN 9065878750
Met samenvatting.
Met literatuuropgaven.
94 p.
Publikatie / Sociaal-Economische Raad