Kennis voor beleid : De Strategische Kennisagenda Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2010-2020 : Bereikbaar Schoon Veilig

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW)

2006

Agenda die intern sturing geeft aan de onderzoeksplanning en extern richting geeft aan de onderzoeksopdrachten die anderen voor het ministerie uitvoeren. Ook de nieuwe vraag naar kennis in een veranderende omgeving wordt beschreven.

34 p.
Titel op de voorkant: SKA Strategische Kennisagenda 2010-2020