Kenmerkende waarden getijgebied 2011

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
[Delft] : RWS, CIV
22-07-2013

Kenmerkende waarden voor waterstanden in het getijgebied per 2011

44 p.
tab.
Zijn de resultaten van:
http://publicaties.minienm.nl/documenten/kenmerkende-waarden-kustwateren-en-grote-rivieren