KBN - Stresstest droogte - Mogelijke maatregelen [Memo]

Jong, J. de, Mark, R. van der, Deltares ; Rijkswaterstaat (RWS)
(S.l.) : Deltares
09-07-2021

In dit memo wordt een eerste overzicht gegeven van mogelijke maatregelen om de impact van droogte op de Rijntakken te verkleinen. Het is toeleverend voor verdere discussie met en vanuit Rijkswaterstaat over maatregelen.

Memo
13 p.
ill.
Kenmerk: 11205274-004-BGS-0015