KBN: Potentiele blootstelling [Memo]

Jong, J. de, Deltares ; Rijkswaterstaat (RWS)
(S.l.) : Deltares
01-02-2020

Het memo beschrijft potentieel blootgestelde elementen (netwerk met kunstwerken, goederen, vloot, waterverdeling) en beschrijft daarmee de invoer en uitgangspunten voor de verdere uitvoering van de risicobenadering binnen de stresstest Droogte voor de Rijntakken.

Memo
31 p.
ill.
11203738-005-BGS-0005