Kapaciteitsmeting gemaal "De Luyster" nabij Sint Philipsland

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst Binnenwateren/RIZA, Hoofdafdeling Informatie en Ontwikkeling Onderafdeling Delta
Dordrecht : RWS, DBW/RIZA
1986

Verslag van de stroomsnelheids- en waterstandsmetingen die in maart/ april 1986 zijn uitgevoerd ten behoeve van de kapaciteitsbepaling van het gemaal "De Luyster" nabij Sint-Philipsland. Met de meetresultaten zijn de debieten berekend voor het lozen.

14 bl.
bijl., diagr., krt., tab.
(Nota ; 86.44)
Met samenvatting
Met lit. opg.