Kansen voor stroomminnende vissen : methodiek voor de bemonstering van de visgemeenschap in uiterwaarden

Landbouwuniversiteit Wageningen, Leerstoelgroep Visteelt en Visserij, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB), R.E. Grift, A.D. Buijse ...[et al.]
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
1998

Beschrijft de inzichten in bemonsteringsmethodieken, planning en verwerking van resultaten die zijn opgedaan in een diversiteit aan habitattypen, variërend van ondiep tot diep stilstaand, langs de Waal. Tenslotte wordt een voorstel gemaakt voor visserijkundig onderzoek in de Grensmaas en Benedenrivieren.

84 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 98.063)
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036952190