Kanalisatie IJssel

Minsiterie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (ZZW), Waterloopkundige afdeling, [C.H. de Jong
[S.l.] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1965

De kanalisatie van de IJssel zou om twee redenen kunnen geschieden: de scheepvaart op de IJssel en de (reeds gekanaliseerde) Neder-Rijn ; verbetering van de waterkwaliteit (zoutgehalte) van het IJsselmeer. Plaatsing van een stuw is dan ook wenselijk vanwege mogelijke calamiteiten op de Rijn danwel extreme afvoeren via de Rijn.

4 p.
(Nota / ZZW ; B 65-9)