Kanaal Deventer/Raalte : nota ten behoeve van de Raad van de Waterstaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Overijssel (RWS, OV), in samenw. met de Maatschappij Overijsselsche Kanalen (MOK)
[s.l.] ; MOK : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Overijssel (RWS, OV)
1981

59 p.
bijl., foto's, tab. ; 30 cm
Met voetnoten. - Omslagtitel: Nota inzake het kanaal Deventer-Raalte