Kan het debiet door een blokkendam worden bepaald als funktie van de vorm en afmeting van de dam, de blokafmeting en de waterstanden ter weerszijden van de dam

W.A. Venis, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD), Waterloopkundige Afdeling
Den Haag : RWS, DD
08-1970

16 p.
Bijl., fig., graf.
Notanr. W-69.093