Kampeerplaatsenplan voor Almere

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door Wouter Verhey
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1982

Na een omschrijving van het gebruikte begrippenkader wordt een aantal ontwikkelingen en tendenzen in de kampeersector weergegeven. Vervolgens wordt dieper ingegaan op vraag en aanbod van kampeeraccommodaties. Dit leidt tot een prognose. Gekoppeld aan een overzicht van de te verwachten categorieën kampeerders en mogelijke locaties in het Almere-gebied wordt uiteindelijk een concreet plan opgesteld.

33 p.
bijl., fig., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1982-132 Ads)
Met lit. opg.