Kader wegontwerpproces

Johan Vos ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)
[Utrecht] : RWS, GPO
12-12-2017

Het wegontwerp ligt aan de basis van veel projecten. Het is daarom van belang dat er een eenduidig proces wordt gevolgd wat leidt tot een zorgvuldig afgewogen wegontwerp van onderzoeksfase naar Tracébesluit. Het MIRT-spelregelkader omschrijft de processtappen in het MIRT-onderzoek en het Kader Verkeersveiligheid beschrijft het toetsproces van het wegontwerp.Dit kader geeft aan welke producten er op welk moment gemaakt moeten worden om een goede invulling aan het wegontwerpproces van onderzoeksfase naar een Tracébesluit. Tevens geeft het onderbouwing waarom bepaalde producten gevraagd worden om goed aan te sluiten op het toetsproces dat is vastgelegd in het kader Verkeersveiligheid. Het kader is geënt op een heldere vastlegging van keuzes, zodat er een zorgvuldig onderbouwd en gedragen wegontwerp op tafel komt. Het primaire wegontwerpproces is daarom van toepassing op kleine en grote projecten.

50 p.
Versie 1.0
Definitief