Kader veiligheidsvoorzieningen verdiepte wegen, korte overkappingen en gedeeltelijk gesloten constructies : verkorte aanduiding: RVC [2019]

R. Mante ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO), Steunpunt Tunnelveiligheid
Utrecht : RWS, GPO
09-07-2019

Dit kader moet binnen Rijkswaterstaat worden gebruikt bij het vaststellen van de benodigde technische veiligheidsvoorzieningen bij nieuw te realiseren verdiepte wegen, korte overkappingen en andere objecten die geheel of gedeeltelijk gesloten zijn, maar niet vallen onder het regime van de Warvw.

142 p.
Definitief
Versie 1.2
Documentnummer 4818-2016-0009
Overgangsregeling: Gebruik van deze versie van het kader is niet verplicht voor projecten waarvan het contract reeds is aanbesteed voorafgaand aan de datum van vaststelling. Voor deze projecten geldt nog de voorgaande versie van het kader, inclusief de daarbij behorende overgangsregeling.