Kader inrichting verzorgingsplaatsen

J. Boogers ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO), afdeling Wegen & Geotechniek

20-02-2019

Kader voor het inrichten / ontwerpen van verzorgingsplaatsen langs Nederlandse Rijkswegen

117 p.
Standaard functioneel kader
Definitief
Versie 1.1