Kader externe veiligheid weg (versie 5)

M.M. Kruiskamp ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Rijswijk : RWS, WVL
22-07-2015

Dit is een RWS kader dat bij het opstellen van een externe veiligheidsrapportage bij een infrastructuur besluit (verkenningen of (onwerp)tracébesluit) gebruikt moet worden. Het bevat aanvullende uitleg (op het basisnet beleid en de handleiding risicoanalyse transport -HART-) over hoe externe veiligheid voor het bulktransport van gevaarlijke stoffen over de weg in dit soort studies uitgewerkt moet worden.

61 p.
ill., bijl.
Kader voor het opstellen van een externe veiligheid rapport bij een infrastructuur besluit