Kader beheer groenvoorzieningen 2013 : eisen en beheervisie groenbeheer Rijkswaterstaat

P.J. Keizer, L.C. van den Hengel ; BTL Advies ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Delft : RWS, WVL
03-2013

Dit document geeft de contracteisen voor het Beheer en Onderhoud van Groenvoorzieningen langs infrastructuur. De eisen zijn voorzien van een korte toelichting ("visie").

28 p.
ill.
DVS0313JU037