Kabinetsreactie op de Trendanalyse Biotechnologie 2004 : Burgers en trends in biotechnologie : onderzoek naar waarden en doelen

Staatssecretaris van VROM
Ministerie VROM
2004

Visie op 22 Biotechnologische trends, gerangschikt in drie categorieën, waarbij rekening wordt gehouden met de uitkomst van de burgerconsultatie en de belanghebbendenconsultatie. De trends zijn bekeken op hun invloed op de maatschappij vanuit de context waarin ze spelen: medisch gebied, biotechnologische handelingen bij dieren, genetische modificatie van planten en micro-organismen en biotechnologie in het algemeen. Voor veel van de gesignaleerde trends is reeds overheidsbeleid ontwikkeld of in ontwikkeling. Conclusie is dat de Trendanalyse biotechnologie 2004 een goed overzicht geeft van de ontwikkelingen in de biotechnologie. De biotechnologische innovatie blijft achter bij de ontwikkelingen in het buitenland. In 2007 zal een nieuwe trendanalyse verschijnen. Verder blijkt dat de burger argwanend staat tegenover nieuwe trends op gebied van gentechnologie. De toename van bioterrorisme baart zorg.

fig., tab.
Bevat: Burgers en trends in biotechnologie : onderzoek naar waarden en doelen/ H.C. de Vriend ; in opdracht van het Ministerie VROM.
Met literatuuropgave.
Met samenvattingen.
115 p.