Kaartering van de bodemsamenstelling van het westelijk gedeelte van de Westerschelde : methode en resultaten

D. de Looff, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Studiedienst Vlissingen
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
1980

Van het in de jaren 1973 tot en met 1979 in de Westerschelde verrichte onderzoek naar de samenstelling van de bovenste bodemlaag zijn de resultaten met betrekking tot het westelijke, tussen Vlissingen en Baarland gelegen deel van de Westerschelde (vakken 4, 5 en 6) samengevat.

9 p.
7 krt.
bijl.
Nota WWKZ-80.V009
Digitaal document 20.8 Mb