Kaartering van de bodemsamenstelling van het oostelijk gedeelte van de Westerschelde : Methode en resultaten

D. de Looff, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Studiedienst Vlissingen
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
1978

Van 1973 t/m 1978 zijn in het oostelijk deel van de Westerschelde monsters van de bovenste bodemlaag verzameld. De resultaten hiervan zijn weergegeven op bodemkaarten die betrekking hebben op humuspercentages, kalkpercentages, slibpercentages en waarden D50.

10 p.
7 bijl.
Nota WWKZ-78.V013
Digitaal document 14.7 Mb