Juridisch handboek natuurontwikkelingsprojecten in uiterwaarden

KPMG Milieu, Katholieke Universiteit Brabant, Centrum voor Wetgevingsvraagstukken, [J. Hofland...et al.]
[Arnhem] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)
1997

Natuurontwikkeling in uiterwaarden wordt als een grote uitdaging gezien in combinatie met handhaving van de veiligheid in het rivierengebied. Bij de uitvoering daarvan krijgt een projectleider te maken met veel wet- en regelgeving en juridische procedures. Om die reden is dit praktisch handboek ontwikkeld dat een overzicht biedt van alle juridische aspecten waar men in de dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen.

102 p,
bijl., fig.
Ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)
Begeleidingscommissie RWS, ON: C. Beekmans, D.W.R. Crommelin, K. van Dixhoorn, S.C.M. Keijser-Vermeulen, J.W. van Tiel