Jaarverslag Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater

Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (RIZA)

1931

Niet verschenen 1954-1963
Ook verschenen o.d.t.: Overzicht der werkzaamheden en resultaten van het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater(RIZA)
Ook verschenen o.d.t.: Jaarverslag Commissie inzake Waterverontreiniging en Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater(RIZA)
Ook verschenen o.d.t.: Mededelingen van het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater(RIZA)
Ook verschenen o.d.t.: Jaaroverzicht Rioolwaterzuiveringsinrichtingen
Ook verschenen o.d.t.: Jaaroverzicht Afvalwaterzuiveringsinrichtingen
AANWEZIG: 1920-1953, 1964-1982, 1984-1985

Bijlagen