Jaarverslag over de periode 83.12.01 t/m 85.07.01 van het beheer en onderhoud van het grondwater meetnet

Rijkswaterstaat : Directie waterhuishouding en waterbeweging (RWS WW), District Zuidoost
Arnhem/Maastricht : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
1985

[45] p.
bijl. : ill. ; 30 cm
Omslagtitel: project Zuid-Willemsvaart : grondwater meetnet