Jaarverslag 2006 depot IJsseloog

D.J. van 't Zet en I. Brongers, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS IJG)
Lelystad : RWS IJG
2007

Informatie wordt gegeven over het beheer van het baggerspeciedepot IJsseloog. Beschreven worden de resultaten en bijzonderheden van de exploitatie en het beheer. Gepresenteerd worden de resultaten van de monitoring die betrekking hebben op de voorschriften uit de milieuvergunningen. Ook worden vogeltellingenen veldinventarisaties van paddestoelen vermeld en toegelicht.

109 p.
Fig., krt., tab.
(IJG-rapport ; 2007-1)
Met lit. opg.
ISBN 9789036913607