jaaroverzicht .... sectie bodem : afdeling ANM

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
1996

1996
AANWEZIG: 1996 (RDIJ)