Isolatieonderzoek baggerspeciedepot : stabiliteit beton

H.L.A. Sonneveldt, N.M. de Rooij
Delft : WL|Delft Hydraulics = Waterloopkundig Laboratorium (WL)
1993

Onderzoek naar de mogelijkheid van de chemische of fysische aantasting van beton dat aangebracht is ter afdichting van een baggerspeciedepot. De conclusie is dat aantasting door zuren niet zal optreden. Carbonatatie en vorming van Mg-hydroxiden is mogelijk, maar niet duidelijk is of beton daardoor aangetast wordt.

9 p.
bijl., tab., graf. ; 30 cm
T843. - In opdracht van Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD). - Met lit.opg.