Is er bodemdaling of zeespiegelrijzing en kan deze met de ons ten dienste staande peilschalen voldoende nauwkeurig bepaald worden?

J.M. Saarloos, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1948

[59] p.
bijl., tab.
Nota no. (DDWT-BEN-1948.)1
Digitaal document 4.1 Mb