Invulinstructie onteigeningslijst : invulinstructie voor het invullen van de lijst van te onteigenen onroerende zaken (titel II en titel IV)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Corporate Dienst (RWS, CD)
[Utrecht] : RWS, CD
08-07-2019

5 p.
Definitief
Versie 1.5