Invloed van slingeren en stampen van een meetvaartuig op de snelheidsmeting

L. de Rijk, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Studiedienst Hoorn
Hoorn : [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)]
1967

Bij het meten van stroomsnelheid vanaf een vaartuig is een op- en neerbeweging van de Ott-meter nooit te vermijden. Altijd is een grotere of kleinere golf aanwezig, die het schip doet slingeren, stampen en dompen. De Ott voert daardoor een vertikale periodieke beweging uit, waarvan de amplitude afhankelijk is van de beweging van het vaartuig en van de plaats en lengte van de davit. Een en ander resulteert in een fout in de snelheidsmeting, waarvan de grootte onbekend is. Er zijn daarom een serie proeven genomen, waarin deze afwijking wordt berekend.

9 p.
5 bijl., ill. ; 30 cm
Nota (WWKZ-)67.2
Digitaal document 690 Kb