Invloed van ingrepen in het mondinggebied van de Westerschelde : evaluatie aan de hand van ESTMORF berekeningen : verslag

WL|Delft Hydraulics, Z.B. Wang
Delft : WL|Delft Hydraulics
2003

Aan de hand van berekeningen met het ESTMORF Westerschelde model zijn de invloeden van drie voorgenomen beheermaatregelen in de monding van de Westerschelde, t.b.v. kustverdediging en verbetering van vaargeulen, geëvalueerd:

52 p.
Z3562
Digitaal document 910 Kb
Met lit. opg.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), in het kader van project ZEEKENNIS en KUST2005*WSMOND