Invloed van de rivierverbetering op de werking van de stuw te Grave en op de rivier daarboven, wanneer de afvoer zoo groot wordt, dat niet meer gestuwd behoeft te worden

[S.a.] : [S.n.]
[S.l.] : [s.n.]
02-1932

22 p.
ill.