Invloed van de bodemhelling op korte golven : colloquium van Prof. dr. ir. J. Chr. Schönfeld, Afd. der Weg- en Waterbouwkunde, Technische Hogeschool Delft (TH), 31 jan. 1972

H.J. Opdam, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), Afdeling Kustonderzoek
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
1972

11 p.
Memo (WWK) 72-4
Digitaal document 242 Kb