Invloed van de afsluiting van de Zuiderzee op het getij in de Waddenzee

J. Doekes, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren, Hoofdafdeling Informatie en Ontwikkeling

1985

De aanleg van de Afsluitdijk (1927-1932) leidde tot veranderingen in de getijbeweging in het westelijk deel van de Waddenzee, die door de Commissie-Lorentz vrij nauwkeurig voorspeld waren. De vergroting van het tijverschil is in hoofdzaak aan het onmiddelijke effect van het blokkeren van de verbinding met de Zuiderzee toe te schrijven; langzame veranderingen, door wijziging van het bodemprofiel, zijn hierbij van ondergeschikt belang. Het gemiddelde havengetal te Harlingen vertoont een opvallende trendmatige verandering. De overschrijdingskansen te Harlingen in de periode voor de sluiting voldoen niet aan een exponentiële verdeling.

herz. versie
bijl., graf. ; 30 cm
Nota GWIO-85.001. - Lit. opg. : p. 12-13