Invloed inpolderingen land van Saaftinge : voorloopige beschouwingen

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren

1938

[18 p.]
ill.