Invloed ingreep Napoleondam op het Balgzandgebied

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Hoorn, P. van der Molen
Hoorn : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
1982

In deze notitie worden de mogelijkheden nagegaan om door wijziging van de doorstroomopening in de Napoleondam op het Balgzand te komen tot : verlaging laagwater bij Oostoever, verlegging van de Balgzandgeul in oostelijke richting of verlaging van de stroomsnelheden in de Balgzandgeul. Welke oplossing gekozen moet worden, is niet aan te geven. In alle drie de gevallen kan de gewenste morfologische situatie worden bereikt. De keuze zal afhangen van de kosten die het met zich meebrengt en de te verwachten invloed op het milieu.

10 p.
5 bijl., ill.
Notitie WWKZ-82.H265
Digitaal document 820 Kb
Met lit. opg.