Invloed golven op fluidisatieproces slibbodem : bureaustudie

Laboratorium voor Grondmechanica Delft (LGM), afdeling Waterbouwkundige Constructies, [samengest. door M.T. de Groot en J. Lindenberg]
[Delft] ; [Den Haag] : WL : RWS
1986

Literatuurstudie met betrekking tot verweking (fluidisatie), waarbij tevens grondmechanische achtergrondkennis wordt samengevat. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de procedure waarmee de verwekingsgevoeligheid van zand in de praktijk wordt vastgesteld. Het twee-lagen golfindringingsmodel LUGO wordt toegelicht en er wordt verslag uitgebracht van de recent verkregen uitbreiding van dit rekenmodel naar de verplaatsingen en daarmee via de wet van Hooke naar de korrelspanningen. Deze uitbreiding is van belang voor het bepalen van de korrelspanningsvariaties in een relatief dunne sliblaag op een hardere ondergrond. Een verwekingsanalyse volgens de gebruikelijke grondmechanische procedures kan slechts worden uitgevoerd nadat deze spanningsvariaties zijn berekend. Tot slot wordt de studie samengevat in de vorm van een aantal conclusies en wordt een voorstel gedaan voor verder onderzoek.

65 p.
1 bijl., ill. ; 30 cm.
In opdracht van het Waterloopkundig Laboratorium de Voorst en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat. - Met lit. opg.(Slibonderzoek ; 17)