Invloed dichtheidsverschillen op belastingen van deur en schip tijdens en na het trekken roldeur : figuren

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics i.s.m. Toegepast Onderzoek Waterstaat (TOW), [samengest. door P. van Groen, i.s.m. J. van Mierden]
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1986

ill., bijl.
(Rapport / WL ; M1907 / Q191)
(Rapport / TOW ; C 40)
Verslag modelonderzoek
In opdracht van: Rijkswaterstaat, Directie Sluizen en Stuwen
In opdracht van: Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging