Invloed bemaling van de bouwput voor zinker rioolwaterpersleiding in de Kreekrakpolder

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD)
Bergen op Zoom : RWS, DD
1968

2 p.
bijl., ill.
Memonr.: Whh-77
Losse bl. in map