Invloed ander streefpeilbeheer IJsselmeergebied in Deltamodel : opzetten meerpeil in maart met pompen in Afsluitdijk, versus referentiescenario

C. Geerse, K. Wojciechowska ; HKV Lijn in Water
[S.l.] : HKV Lijn in Water
01-2014

Het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) wil weten hoe een gewijzigd peilbeheer in het IJsselmeergebied doorwerkt op de maatgevende waterstanden (i.h.b. de toetspeilen) en benodigde kruinhoogtes langs de meren. Naast het huidige peilbeheer dient een variant te worden onderzocht waarbij voor het IJssel- en Markermeer het streefpeil in maart wordt verhoogd van –0.40 naar –0.10 m+NAP en daarnaast pompen zijn aangebracht in de Afsluitdijk; in dit scenario geldt daarnaast dat voor het IJsselmeer de streefpeilen in augustus en september worden verlaagd van –0.20 naar –0.30 m+NAP. De hier genoemde variant wordt door aangeduid als “Voorstel eerste stap flexibel peilbeheer”. Deze variant betreft overigens slechts één mogelijkheid, die in dit project wordt onderzocht. Op dit moment ligt nog niet vast of tot een nieuw beheer wordt overgegaan, en indien daartoe besloten wordt, welk beheer dat zal zijn.

156 p.
Met lit.opg.
In opdracht van Deltares
Met 2 losse bijlagen