Invloed afsluiting Zuiderzee op de stormvloedstanden aan de Groningse kust

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst, Hydrometrische Afdeling
Den Haag : Rijkswaterstaat (RWS)
1951

[9] p.
bijl.
Nota (WWKZ) HY-034