Investigation of the blue spots in the Netherlands National Highway Network

T.J. Bles, M.R. van der Doef, R. van Buren, J.T. Buma, R.J. Brolsma, A.A.M. Venmans, J.J. van Meerten ; Deltares
[s.l.] : Deltares
15-05-2012

In het Hoofdwegennet zijn locaties geïdentificeerd die gevoelig zijn voor overstroming. Hierbij is ook de verwachte invloed van klimaatverandering in de periode tot 2050 bestudeerd. De aanleiding voor het onderzoek was: • De vraag of klimaatverandering leidt tot toename van de kwetsbaarheid voor overstromingen, waardoor vlot en veilig verkeer, de missie van Rijkswaterstaat, kan worden belemmerd. • Overstromingen van locaties in het HWN door hoosbuien komen regelmatig en over het hele land voor. Dit roept vragen op over de kwetsbaarheid en beschikbaarheid van de Rijkswegen bij extreem weer. • De vraag vanuit verkeersmanagement en crisismanagement is of Rijkswegen beschikbaar blijven bij (dreigende) overstromingen. Met het onderzoek zijn de locaties in het Hoofdwegennet geïdentificeerd die gevoelig zijn voor overstroming. Hierbij is ook de verwachte invloed van klimaatverandering in de periode tot 2050 bestudeerd. Het rapport bevat kaarten en een overzicht van locaties die kunnen overstromen door: A. Falen waterkeringen. B. Overstromen omliggende watersystemen bij hevige regen, of hoge grondwaterstanden C. Onvoldoende afvoercapaciteit wegdek en hemelwaterafvoer Door de verwachte klimaatverandering neemt de kans op overstromingen type B en C verder toe. Belangrijke conclusie naar aanleiding van het onderzoek is dat goed onderhoud, zoals het legen van kolken, relatief steeds belangrijker wordt, zeker als de capaciteit voor waterafvoer niet wordt aangepast bij aanleg of reconstructie.

70 p.
1205568-000-GEO-0007
Version 2
Final report
Locaties in het Hoofdwegennet gevoelig voor overstroming en de invloed van klimaatvernadering
In opdr. van Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)
DVS begeleidde dit onderzoek in samenwerking met het Danish Road Institute (DRI)
Het is een vervolg op het Europese ERANET ‘Getting to grips with climate change’ project – SWAMP.
Bevat kaarten en een overzicht van locaties die kunnen overstromen.