Inventarisatie ontwerpwaarden Waddenzee : definitief rapport

G.-J. Goedhart, Royal Haskoning
Groningen : Royal Haskoning
2005

95 p.
Bijl., krt., tab.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)