Inventaris van archivalia betreffende de oorlogs-onderscheidingen voor het koopvaardij- en lucht vaartpersoneel 1940-1976

J. Vos (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)

1977

297 p.
bijl., ill., tab.
Lit.opg.
Met noten