Interne gravitatiegolven in een stabiel gelaagde atmosfeer

Anne F. de Baas, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Fysisch Meteorologisch Onderzoek
De Bilt : Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
1984

KNMIAUT84 In modellen voor de verspreiding van luchtverontreiniging wordt gerekend met de varianties van de wind- en temperatuurmetingen. In een stabiel gelaagde grenslaag worden de gemeten varianties voor een deel veroorzaakt door golven en voor een deel door turbulentie. Deze twee mechanismes hebben zeer verschillende eigenschappen ten aanzien van transport van contaminanten. Golven transporteren geen contaminanten, daarentegen is turbulentie een effectief mengmechanisme. Het is dan ook van belang voor een juiste berekening van verspreiding, dat in het verspreidingsmodel alleen dat deel van de gemeten varianties gebruikt wordt, dat veroorzaakt wordt door turbulentie. Dit onderzoek richt zich erop de bijdragen aan de variantie van golven resp. turbulentie van elkaar te scheiden in een stabiel gelaagde atmosferische grenslaag, waarin golven en turbulentie gelijktijdig voorkomen.

101 p.
fig., tab. ; 30 cm.
) Met samenvatting in het Engels. - Lit.(Wetenschappelijk rapport = Scientific repory ; WR 84-1 (FM)