Internationale vergelijking besluitvorming infrastructuur

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Strategie en Coördinatie (S&C), W.M. de Jong
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, S&C
1998

Bevat een gedetailleerde vergelijking van de besluitvorming m.b.t. infrastructuur in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Engeland en de Verenigde Staten. De aspecten die aan de orde komen zijn: welke kennis is er op dit moment op het gebied van besluitvorming over infrastructuur; in welke institutionele context vinden afwegingen in de diverse landen plaats; hoe kunnen we de kwaliteit van de besluitvorming in de landen beoordelen; in hoeverre zijn de kenmerken van de verschillende landen afhankelijk van onderliggende structurele en culturele achtergronden; welke lering zou Nederland eventueel uit de institutionele kenmerken kunnen trekken ter verbetering van de eigen bestuurspraktijk? Deze studie is vooral gericht op feiten en ontwikkelingen. Heeft een functie bij de strategische oriëntatie van het Nederlandse transportbeleid en dient als ondersteuning bij verdere beleidsontwikkelingen.

166 p.
fig., tab., graf.