Instructie modelleren op basis van de OTL 2.3 : gebruikershandleiding bij het opbouwen en gebruiken van een datamodel voor een BIM projectdatabase op basis van de RWS Objecttypenbibliotheek (OTL)

J. Heinen ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Programma AIRBIM
[S.l.] : RWS programma Bouwwerk Informatie Management (BIM)
01-02-2019

Instructie modelleren op basis van de Objecttypenbiblitoheek (OTL) 2.3.

89 p.
definitief
Versie 1.4