Inspectiewijzers : handreiking inspecties waterkeringen : technisch deel

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS), Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
Amersfoort (etc.) : STOWA
2012


De Handreiking Inspectie Waterkeringen 2012 bestaat uit drie delen: het Organisatie deel, het Technisch deel en het Standaard Inspectieplan. Dit document is het Technisch deel. Het biedt de medewerker beheer en vooral de inspecteur, die belast is met het inspecteren van de waterkeringen, technische informatie over het uitvoeren van inspecties en het waarnemen van schades. Deze waarnemingen zijn uitgewerkt in een 60-tal inspectiewijzers.

(STOWA rappport ; PIW 2012-14)
143 p.
Fig., ill.