Inrichting van de documentatie van artikelen, nota's en boeken

A.G. Tjallema, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), Afdeling Kustonderzoek

1964

10 p.
Memo (WWK) 64-1
Digitaal document 335 Kb
Herzien door P.J. Tulen