Inpoldering kweldergronden 1942/1943

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)]
Den Haag : [RWS, BER]
1944

26 p.
30 cm
Met 5 bijlagen. - Bijlage 5 betreft een afschrift van een rapport met betrekking tot de inpoldering onder Uithuizen en Uithuizermeden. - Met voetnoten